HELSENORGE

Stor studie om covid-19-smittede

Personer som har testet positivt for koronavirus i Agder og Telemark får tilbud om antistofftesting hver sjette måned gjennom to år. Tilbudet er en del av en studie hvor målet er å lære mer om immunitet og senskader etter covid-19.

Studien kalles Covita-studien, og den inkluderer i første omgang personer som har fått påvist covid-19. Senere vil et utvalg av dem som hadde symptomer på covid-19, men som testet negativt, også bli invitert.
Studien er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus.

Overlege Anne Kristin Møller Fell leder prosjektet ved Sykehuset Telemark, mens overlege Randi Eikeland leder prosjektet på Sørlandet sykehus.

De håper at kommuneoverlegene og fastlegene i Telemark og Agder vil spørre aktuelle pasienter om å delta i studien. De ønsker å få med pasienter som har hatt covid-19. I tillegg ønsker de å inkludere pasienter som får covid-19 framover.

Dersom du har hatt covid-19 og vil delta i studien, kan du ta kontakt på 9536 9315 mellom 08.00 og 15.00

Sykehuset Telemark deltar også i en WHO-initiert studie for utprøving av medikamentell behandling mot covid-19. I tillegg vil sykehuset delta i en studie ved bruk av ultralyd ved akuttevaluering av pasienter med mistenkt covid-19 (COVIDUS-NOR).