HELSENORGE

Større innsats mot underernæring

Underernæring er et stort problem for mange pasienter. Sykehuset Telemark skal derfor legge større vekt på ernæring i behandlingen framover. – Vi er veldig glade for at ledelsen ved sykehuset ser viktigheten av dette arbeidet, sier avdelingsleder Ann Iren Skjemstad.

Sykehuset Telemark har nylig vedtatt en egen ernæringsstrategi. Målet er at mattilbudet skal bli enda bedre, og at kunnskapen om ernæring skal styrkes blant leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

– Ernæring skal være en viktig del av pasientbehandlingen ved Sykehuset Telemark, og derfor skal vi ha fokus på dette i forebygging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, sier avdelingsleder for ernæring, Anne Iren Skjemstad.

Hun forteller at sykehuset får mye skryt for maten som bli servert, men nå ønsker hun at tilbudet skal bli enda bedre. – Målet er at pasienter skal få tilrettelagt maten etter eget behov, sier Skjemstad.

Pasienter som klarer å dekke sitt energi- og næringsbehov takler behandling bedre, og for noen kan det også være avgjørende for å bli frisk eller symptomfri. Derfor vil Sykehuset Telemark vurdere risikoen for underernæring når pasienter blir innlagt, og de som er i risikogruppen skal følges opp.

– Det anslås at hver tredje pasient i norske sykehus er underernært eller i risiko for underernæring. Forebygging av underernæring har derfor stor betydning både for pasientene og for samfunnet, sier klinisk ernæringsfysiolog Caroline Schreiber.

I 2016 gjennomførte Sykehuset Telemark et forsøksprosjekt hvor kliniske ernæringsfysiologer samarbeidet tett med kreftavdelingen. Dette viste seg å være svært vellykket, og det ble tatt godt i mot av pasienter og ansatte.
–Betydningen av å jobbe tverrfaglig med klinisk ernæring har stor betydning for pasientene, sier Schreiber.

Nå skal helsepersonell ved Sykehuset Telemark få tilbud om kurs og det skal arrangeres fagdager. Forebygging og behandling av underernæring er også et satsningsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. I tillegg er det et mål å øke kunnskapen til pasienter og pårørende.

– Det kan høres omfattende ut, men det skal ikke så mye til, sier Ann Iren Skjemstad.