HELSENORGE

Stort løft for forskningen

For 26 år siden bestemte Tordis-Elisabeth Dahl fra Skien at en stor del av formuen hennes skulle brukes til medisinsk forskning. Da kvinnen døde tidligere i år, var dette beløpet på mer enn 11 millioner kroner. – Dette setter vi utrolig pris på, sier forskningssjef Hege Kersten.
I 1991 ønsket Tordis-Elisabeth Dahl at hennes arv skulle gå til forskning på cerebral parese, diabetes og kreft, og at det «fortrinnsvis skal komme forskningsprosjekter ved Telemark Sentralsykehus til gode, under forutsetning av at det på den tid drives forskning på disse felt».

– Vi vil sørge for at det blir brukt i henhold til testators ønske, i nær kontakt med sykehuset i Telemark der forskningen skal foregå, sier dekan Frode Vartdal til Uniforum.

Forskningssjef Hege Kersten har ikke sett testamentet ennå, men sier at anvendelsen av pengene vil skje i samarbeid med Universitet i Oslo.

– Dette gir oss nye muligheter for forskning ved sykehuset, og siden kreft er ett av satstingsområdene våre, vil dette være et stort løft, sier Kersten. Hun forteller at det er flere pågående forskningsprosjekter ved sykehuset, og at disse pengene kan føre til at forskningsmiljøet kan vokse.

– Vi setter utrolig pris på denne gaven, og det er flott at lokalbefolkningen ser verdien av at det satses på forskning ved Sykehuset Telemark. Det er viktig for rekrutteringen vår og for å beholde viktig kompetanse, sier Kersten.
– Nå kan vi benytte disse midlene til å bygge opp forskningsmiljøene våre ytterligere, sier hun.

Tordis-Elisabeth Dahl bestemte at 75 prosent av arven skulle gå til forskning, mens de resterende 25 prosentene ble testamentert til Det Norske Misjonsselskap.