Helsenorge

Strenge regler for besøk

Sykehuset Telemark innfører svært strenge regler for besøk. Det er kun pårørende til kritisk syke som skal inn på sykehuset. Målet med tiltaket er å redusere risikoen for koronasmitte.

​Vi ønsker minst mulig besøk på sykehuset, og vi har derfor innført strenge regler for å redusere risikoen for smittespredning.

Det er kun pårørende til kritisk syke pasienter som får komme på besøk ved sykehuset. De må gjøre avtale med avdelingen før de kommer på besøk.

Pårørende til barn og fødende må gjøre avtale med avdelingen før de går inn på sykehuset.

Hvis du ikke har avtalt besøk med avdelingen, ring 3500 3500.