HELSENORGE

Studie på smertebehandling er i gang

Sykehuset Telemark har fått tre millioner for å forske på smertebehandling hos pasienter med kreft. Roar Henriksen fra Langesund stiller opp som første pasient ut. – Vi kan ikke bare pøse på med piller, hvis de ikke virker, sier Henriksen.Han synes det er helt greit å stille opp for forskningen. 78-åringen blir en av 205 kreftpasienter som man håper å få inkludert i multisenterstudien. Her deltar   sju norske sykehus   sammen med tre sykehus i Skottland og ett i Italia.  Et forskningsnettverk ved Oslo universitetssykehus deltar også sammen med de utenlandske forskerne i studien. Den ledes av overlege Ørnulf Paulsen fra Sykehuset Telemark.

I det krevende arbeidet har han med seg flere sykepleiere og doktorgradsstipendiat Julijana Ilieski som skal jobbe 50 prosent i ParaStop-prosjektet.

Sammen med sitt forskerteam skal Paulsen undersøke den smertestillende effekten av paracetamol hos kreftpasienter som også bruker morfin. 
Verdens helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer for smertebehandling hos pasienter med kreft skal starte med paracetamol. Likevel er det aldri forsket på om paracetamol fortsatt virker senere i forløpet når pasientene samtidig bruker andre smertestillende preparater. Det er det ParaStop-studien skal undersøke. Her vil noen av pasientene få reell medisin, andre pasienter får narrepiller, såkalt placebo. Pasientene skriver ned hvordan medisinen virker på smertene. Slik vil forskerne finne ut om paracetamol virker positivt- eller ikke, i kombinasjon med morfinpreparater. 

- Dersom det skulle vise seg at paracetamol har liten virkning, vil det være viktig for pasientene å slippe å ta så mange ekstra tabletter hver dag, sier Paulsen. Han forteller at mange kreftpasienter opplever det som en stor belastning å ta disse tablettene. Det gjelder spesielt pasienter som sliter med kvalme.

– I denne studien undersøker vi om WHOs retningslinjer som ble innført for 30-40 år fortsatt er den beste behandlingen for kreftsmerter. Skulle det vise seg at paracetamol har liten virkning, vil det komme pasientene til gode. Dersom retningslinjene til WHO blir endret, får det positive konsekvenser for kreftpasienter over hele verden, sier Ørnulf Paulsen.
Han er glad for at styret i Helse Sør-Øst har tildelt prosjektet tre millioner kroner for 2021. I bevilgningen ligger det et løfte om tilsvarende støtte de neste to årene hvis prosjektet går som det skal. Forskningssjef ved Sykehuset Telemark, Hege Kersten, setter også stor pris på tildelingen.
 
– Dette viser at forskerne ved sykehuset nyter stor tillit, og her har vi presentert et forskningsprosjekt som mange ledende fagfolk tror på, sier Kersten.
Hun mener at resultatene fra dette prosjektet kan endre internasjonale retningslinjer for smertebehandling. Det betyr mye for forskningen ved sykehuset at vi leder denne internasjonale studien.