Styrker beredskapen med legebil

Sykehuset Telemark får nå en legebemannet akuttbil. Bilen vil rykke ut ved alvorlig sykdom og ulykker og bistå med avansert diagnostikk og behandling. – Det vil styrke beredskapen i hele Telemark, sier medisinskfaglig rådgiver Finn Robert Lund.

For mange pasienter er det viktig å komme i gang med diagnostikk og behandling før de kommer til et sykehus.
– Når vi sender ut en akuttbil med anestesilege og ambulansearbeider, kan vi starte med dette tidligere, sier Lund. 

De som skal betjene akuttbilen vil ha mange av de samme ferdighetene og kompetansen som de ansatte i luftambulansen. Mye av utstyret vil også være likt. Bilen vil blant annet ha med seg blod, respirator, overvåkingsutstyr, ultralydapparat og et større utvalg legemidler som blant annet brukes til narkose og intensivbehandling.
– Da kan vi utføre mer avansert og spesialisert behandling utenfor sykehuset, sier Lund.

Han mener at bilen vil kunne utføre flere av de oppdragene som luftambulansen utfører i dag, og på den måten avlaste presset på luftambulansen. Akuttbilen kan også komme ambulanser i møte når det er behov for rask medisinsk behandling.

Bilen vil være i drift sju dager i uka, og de som er knyttet til denne tjenesten vil også bistå ved intensivtransport til andre sykehus.
– Da vil legen og ambulansearbeideren følge pasienten videre i vanlig ambulanse, sier Lund.

Det blir stilt spesielle krav til både anestesilegene og ambulansearbeiderne som skal være med i akuttbilen, og de siste ukene og månedene har de ansatte gått på kurs.
– Jeg er imponert over entusiasmen og engasjementet både hos ambulansearbeiderne og anestesilegene, og her er det mange som har bidratt for å få et godt tilbud på plass, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

De siste årene har det vært en stor økning i antall ambulanseoppdrag i Telemark. Prognosene for de neste årene viser at antall oppdrag fortsatt vil øke. Tidligere i år vedtok Sykehuset Telemark derfor en ambulanseplan som innebærer å styrke ambulansetjenesten i fylket med flere ambulanser, hvite biler, legevaktbiler og legebil.