Styrker samhandlingen om korona

Sykehuset Telemark og kommunene ønsker å samarbeide enda tettere om koronasituasjonen. – Vi skal informere hverandre, drøfte felles utfordringer og hjelpe hverandre på en best mulig måte, sier samhandlingsansvarlig ved sykehuset, Frank Hvaal.

Han forteller at det er god dialog mellom sykehuset og kommunene, og at det skal utvikles flere faste møtepunkter hvor sykehuset og kommunene kan diskutere rutiner og løsninger.

– Vi har god erfaring med samhandling i Telemark, ikke minst gjennom Akuttkjedeprosjektet, og det får vi bruk for nå, sier Hvaal. Han mener det er særdeles viktig at vi klarer å jobbe sammen i denne krevende situasjonen. 

– Koronaviruset tar ikke hensyn til kommunegrenser og forvaltningsnivåer, og pasientene i Telemark skal få god veiledning og behandling uansett hvor de bor, sier Hvaal.