Styrker smittevernet ved Sykehuset Telemark

Sykehuset styrker smittevernarbeidet ved å ansatte en koordinator for smitteoppsporing. Karine Mo skal bistå i arbeidet med oppsporing av pasienter, pårørende og medarbeidere som har vært i nærkontakt med personer som får påvist covid-19.

Den nye koordinatoren skal også være kommunenes smittevernkontakt på sykehuset, og hun skal bidra til å bedre samarbeidet mellom sykehuset og kommunene.

Karine Mo har jobbet som operasjonssykepleier i mange år, og hun har vært leder for sterilsentralen ved sykehuset. Hun har nylig tatt en videreutdanning i hygiene og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge.