HELSENORGE

Styrket akuttilbud på Notodden

Sykehuset på Notodden får et nytt og bedre akuttmottak. Fra midten av januar flytter akuttmottaket til større lokaler i første etasje – noe som blir bedre for både pasienter og ansatte.

Dagens akuttmottak ligger i andre etasje på sykehuset. – Det har fungert, men det er opplagt at det er mer effektivt og riktig å motta alvorlig syke og skadde personer i første etasje, sier fungerende seksjonsleder Beate Våge Lia.

Hun forteller at det blir større plass i det nye akuttmottaket, og at det derfor blir enklere å diagnostisere, vurdere og behandle pasientene på et tidligere tidspunkt. – Det sikrer en mer forsvarlig drift og det styrker arbeidsforholdene for de ansatte, sier Våge Lia. 

Hun mener at flyttingen også gjør det enklere og mer skånsomt når pasienter må fraktes til andre sykehus. – Både pasientflyt og logistikk blir bedre når mottaket flytter, sier seksjonslederen.

Det er de gamle lokalene til legevakta som blir pusset opp til nytt akuttmottak. – Da legevakta flyttet for to år siden, fikk sykehuset bedre plass, og det er disse muligheten vi nå benytter oss av, sier direktør Tom Helge Rønning.

– Vi ønsker å ha et godt akuttilbud på Notodden, og med dette grepet gir vi innbyggerne i Notodden-regionen en bedre helsetjeneste, sier han.

Det er lagt opp til at flyttingen av akuttmottaket skal foregå uten at pasienter og ansatte skal få unødvendige belastninger.