HELSENORGE

Styrket tilbud i sikkerhetspsykiatrien

Pasienter i sikkerhetspsykiatrien skal få bedre oppfølging i Telemark. Nå blir tilbudet styrket med en egen poliklinikk. – Dette er en poliklinikk det er stort behov for, og vi har god tro på at dette kan bli et bra tilbud, sier psykiatrisk sykepleier Kathrine Holmen Jahnsen. 

Hun er en del av lederteamet både ved dagens sikkerhetspost og den nye poliklinikken.

Tidligere i høst fikk tre fagpersoner ansvaret for å følge opp pasienter som er utskrevet fra sikkerhetsseksjonen, og spesielt krevende pasienter fra andre seksjoner.  De tre ansatte har lang erfaring fra arbeid med vold og aggresjonsproblematikk fra sikkerhetsseksjonen.

 – Selv om de er utskrevet vil pasientene ha behov for langvarig oppfølging, forklarer Jahnsen. Teamet satser mye på at det er bygget opp langvarige, positive relasjoner til pasientene mens de har vært innlagt på sikkerhetsposten. Det er svært viktig for at teamet skal lykkes.
Målet er at teamet skal trygge pasientene så mye at de kan løse vanskelige situasjoner uten tvangsbruk. Det nye teamet vil være tilgjengelig på ettermiddager og i helger hvis pasienter eller andre har behov for hjelp eller oppfølging.

Det blir ikke mulig å henvise pasienter til den nye poliklinikken.  – Det har vi ikke kapasitet til. Vi har for tiden tolv pasienter som blir fulgt opp, sier Holmen Jahnsen. Skal teamet ta imot flere så må det i så fall skje etter dialog med og med  godkjenning fra seksjonsleder Jørn Johnsen.

Kathrine Holmen Jahnsen ønsker et godt samarbeid med hjemkommunene til de utskrevne pasientene. Teamet vil derfor tilby veiledning til samarbeidspartnere.