HELSENORGE

Styrket tillit til sykehuset

85 prosent av telemarkingene har stor tiltro til behandlingen ved Sykehuset Telemark. Det viser den siste omdømmeundersøkelsen til Helse Sør-Øst. – Tallet er bedre enn tidligere år, og det må vi glede oss over, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

I omdømmeundersøkelsen svarer 38 prosent av de spurte at de har «meget stor tiltro» til at de får nødvendig behandling ved Sykehuset Telemark, mens 47 prosent svaret at de har «stor tiltro». 13 prosent sier at de har «litt tiltro», mens to prosent svarer «ingen tiltro».
– Dette viser at tilliten til Sykehuset Telemark er god, og det er positivt å se at vi har den beste omdømmeutviklingen blant sykehusene i hele Helse Sør-Øst, sier Rønning.

Også tilfredsheten med sykehuset er bedre enn tidligere år, og de aller fleste i fylket har Sykehuset Telemark som sitt førstevalg. Det er bare Sørlandet Sykehuset og Oslo Universitetssykehus som har like høy «lojalitet» til eget sykehus.
– Nå som pasientene har større valgfrihet, og det er flere private aktører som tilbyr helsehjelp, må Sykehuset Telemark være et attraktivt sykehus. – Derfor er det motiverende at flere enn tidligere har oss som sitt førstevalg, sier sykehusdirektøren.

Selv om Tom Helge Rønning gleder seg over tallene, mener han det er viktig å lytte til dem som har innspill til hvordan tilbudet kan bli enda bedre. Han oppfordrer derfor pasienter og pårørende til å si i fra, og han håper at mange benytter seg av den nye brukerundersøkelsen som sykehuset har lansert på nettsidene sine.
– Der kan alle svare på konkrete spørsmål, og det er også mulig å komme med mer utdypende tilbakemeldinger, sier Rønning. Han understreker at svarene i brukerundersøkelsen blir behandlet konfidensielt av sykehuset.