Helsenorge

Sykehuset endrer driften fra mandag 16. mars

Det blir store endringer i driften ved Sykehuset Telemark fra og med mandag morgen.  For å sikre forsvarlighet, blir det et tydeligere skille mellom hva sykehusene i Skien og på Notodden skal gjøre. Flere pasienter kommer til å bli sendt til Notodden.

Sykehuset Telemark jobber aktivt for å redusere risikoen for smittespredning. I tillegg har sykehuset behov for å disponere et større areal til intensivbehandling i Skien.

Vi må derfor endre store deler av driften ved sykehusene fra og med mandag klokka 08.00.

Sykehuset i Skien skal ta imot:

Alle koronasmittede pasienter og alle som er mistenkt smittet
All indremedisin (medisinsk øyeblikkelig hjelp)
Alle traumepasienter
Alle slagpasienter og pasienter med hjertestans
Fødende
Barn
Gynekologi
Urologi
Øre-nese-hals
Plastikkirurgi

Sykehuset på Notodden skal ta imot:

Akuttkirurgi innen ortopedi og gastrokirurgi

Sykehuset i Porsgrunn:

Ingen store endringer

Akuttpoliklinikkene vil være i drift både i Skien og på Notodden.

Sykehuset har stengt tilbudet om mammografiscreening i tiden som kommer.
Sykehuset vil ikke ha drop-in-tilbud for radiologi.

I tiden som kommer vil vi redusere poliklinisk virksomhet i flere fag.
Vi kommer til å redusere all planlagt kirurgi som ikke er medisinsk prioritert.

Kreftkirurgi og kirurgi som er medisinsk nødvendig, vil bli gjennomført som vanlig.

Alle pasienter skal møte der de har fått beskjed. Sykehuset tar kontakt med pasientene ved endringer.

Det er innført svært strenge regler for besøkende. I utgangspunktet er det kun besøkende til kritisk syke pasienter som får komme inn.

Pasienter som skal møte til poliklinikk, vil bli spurt om mulig smittestatus før de kommer inn på sykehuset.

Tiltakene fører til større transportbehov, og det blir derfor satt inn flere ambulanser.

Sykehuset oppfordrer alle som kan komme seg til sykehuset på egenhånd om å gjøre det.

Vi gjør oppmerksom på at drift og tilbud kan endre seg på kort varsel, og vi oppfordrer alle til å holde seg godt oppdatert i tiden som kommer.