Sykehuset har ansatt sexolog

Sykehuset Telemark har fått sin første sexolog. – Mange av våre pasienter trenger hjelp i forbindelse med seksualitet, kjønnsidentitet og samlivsutfordringer, sier seksjonsleder Kjetil Dale.

Fram til i dag er det stort sett bare de største sykehusene som har hatt sexologer, men nå ansetter Sykehuset Telemark Beate Alstad som sexolog. Hun har mer enn tjue års erfaring, og hun avvikler nå sin privatpraksis for å jobbe fulltid ved sykehuset.

– Jeg håper at mange av pasientene kan dra nytte av hennes kompetanse og få behandling for ulike seksuelle problemer. Vi satser også på at hun kan veilede kolleger og undervise, sier Kjetil Dale.
Beate Alstad skal jobbe som sexolog ved DPS på Notodden, samtidig som hun fortsetter som klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut og sexolog i Skien.

– Dette er et område jeg virkelig brenner for. Undersøkelser viser at fem prosent av befolkningen føler behov for å få profesjonell hjelp for sine seksuelle problemer og utfordringer, sier Alstad. Hun forteller at det er stor etterspørsel etter helsehjelp i forbindelse med seksuelle funksjonsvansker, lystproblemer, legningsproblematikk, og ikke minst traumereaksjoner etter seksuelle overgrep.
– Seksualitet er et menneskelig behov på lik linje med mat og søvn. Derfor ser vi også at uløste seksuelle problemer på sikt kan føre til brudd i relasjoner og psykiske problemer, sier Alstad.