Helsenorge

Sykehuset har fått ny robot

I dag fikk Sykehuset Telemark en topp moderne operasjonsrobot. Roboten skal brukes til operasjoner i urologi, gynekologi og gastrokirurgi. – Dette er en stor dag og vil bety mye for pasientene, sier avdelingsleder Torhild Fredheim Nilsen.

Robotassistert kirurgi er mer skånsomt for pasientene.
– Det betyr mindre inngrep, færre komplikasjoner og kortere opphold på sykehuset, sier Fredheim Nilsen. Hun forteller at roboten som kom til sykehuset i dag er den mest moderne versjonen som finnes på markedet.

Sammenliknet med eldre operasjonsroboter, vil det være mindre manuelt arbeid med den nye maskinen. Den vil blant annet bli koblet mot et operasjonsbord som gir kirurgene langt flere muligheter. Bildekvaliteten vil også være mye bedre.

Sykehuset Telemark har mer enn ti års erfaring med robotassistert kirurgi, og sykehuset var ett av de første i landet som tok denne teknologien i bruk.
– Nå kan vi videreføre den gode kompetansen vår, og vi kan utvide bruken, sier seksjonsleder og overlege i urologi, Petter Hals. 

Han mener roboten gir sykehuset et viktig konkurransefortrinn fordi pasientene ønsker denne teknologien.
– I tillegg betyr det mye for rekrutteringen til sykehuset at vi ligger langt framme både faglig og teknologisk, sier Hals.

Avdelingsleder Åse Kari Kringlåk mener at roboten vil styrke det gynekologiske tilbudet ved sykehuset.
– Vi kan jobbe mer effektivt. Dessuten har den nye roboten en simulator som gjør at kirurgene har bedre muligheter til å trene.

I ukene framover vil det bli omfattende opplæring, og målet er at pasientene skal få glede av den nye roboten etter sommerferien.