HELSENORGE

Sykehuset høyner beredskapen

Sykehuset Telemark går i gul beredskap. Årsaken er smittesituasjonen dekningsområdet og stort press på sykehuset.

De siste dagene har det vært økt smitte i kommunene, flere innlagte pasienter med covid-19 og smittede ansatte. Det er også mange ansatte som er satt i karantene.

– Vi høyner beredskapen for å være enda bedre forberedt de neste dagene og ukene, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Han forteller at sykehuset vil redusere planlagt aktivitet, og legge om driften for å kunne ta imot flere covid-19-smittede.

Sykehuset vil blant annet omgjøre den postoperative enheten til en enhet for covid-19-pasienter, og en kirurgisk avdeling til en ren intensivavdeling.

Det vil bli redusert aktivitet i tiden framover, og i løpet av dagen vil sykehuset diskutere hvordan den planlagte aktiviteten skal tas ned.

Berørte pasienter vil få beskjed. Alle andre skal møte som planlagt.

Torsdag 17. desember har sykehuset 12 innlagte pasienter med påvist smitte. Dette tallet har aldri vært høyere. 

De siste oppdaterte tallene viser at 125 ansatte er i karantene.