HELSENORGE

Sykehuset med nye nettsider

Sykehuset Telemark har fått nye nettsider. De nye sidene prioriterer pasienter og pårørende i langt større grad enn tidligere, og det vil være mye mer informasjon om undersøkelser og behandling.

Sykehuset Telemark har fått nye nettsider

-Dette har vært et stort ønske fra pasienter og pårørende, og det er fint å få nye nettsider som legger mer vekt på brukernes behov, sier Marit Hansen. Hun har vært prosjektleder for de nye nettsidene ved sykehuset.

Hansen har vært ansvarlig for oppbyggingen av de lokale sidene, hun har lagt inn hundrevis av tekster i tett dialog med fagmiljøene, og hun har plottet inn kart og kontaktinformasjon.

– Det har vært et omfattende arbeid, men vi har hatt et godt samarbeidet med klinikker og avdelinger, og vi har også utvekslet mye stoff med de andre sykehusene, sier Marit Hansen.

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nye nettsider fra og med i dag, og nå vil alle sykehusene i landet ha den samme nasjonale løsningen. Det betyr at alle sykehus har nettsider med samme type innhold og samme uttrykk.

​Noe av målet med de nye nettsidene er å bedre informasjonen til pasientene. – Vi skal svare på de spørsmålene vi vet at mange pasienter og pårørende sitter med, sier Hansen. Hun mener at språket vil være mer forståelig og enklere enn tidligere, og det blir færre vanskelige faguttrykk og medisinske begreper.