HELSENORGE

Sykehuset Telemark går ut av grønn beredskap

Sykehuset Telemark har besluttet å gå ut av grønn beredskap og over i en normalsituasjon med ekstra smitteverntiltak.

Adm. direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark
Adm. direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark

​Dermed følger Sykehuset Telemark etter flere andre helseforetak i Helse Sør-Øst.

Endringen gjelder fra og med mandag 14. mars kl 0800.

De ekstraordinære smitteverntiltakene som er innført vil fremdeles gjelde, men smittevernseksjonen vil ukentlig vurdere behov for å gjøre endringer.

─ Situasjonen vurderes til å være stabil og det er derfor riktig å tilnærme seg en mer normal drift, sier administrerende direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning.
Selv om vi har mange pasienter med påvist C-19 og høyt sykefravær, er det ikke lenger nødvendig å gjøre løpende tiltak og ha høy grad av koordinering på sykehusnivå.
Med bakgrunn i planverk og etablert praksis, er den ordinære linjeledelsen godt forberedt på å håndtere driften, mener Rønning.

Siden det fremdeles er betydelig smitte i samfunnet er det viktig å holde på gode smittevernrutiner, slik at vi beholder kontrollen og ikke påfører pasienter og ansatte ytterligere belastning, legger han til.​

Ledergruppen ved sykehuset følger med på situasjonen i Ukraina og vil fortsatt ha noen ekstraordinære møter for å vurdere eventuelle tiltak. Dette med tanke på å kunne yte pasientbehandling til flyktninger som kommer og eventuelt behandle pasienter som norske myndigheter tilbyr behandling.
Vi vurderer også behov for ytterligere forberedelser ved en eventuell atomulykke, selv om sannsynligheten for øyeblikket vurderes som lav.