HELSENORGE

Sykehuset Telemark har styrket omdømmet

Sykehuset Telemark har styrket omdømmet sitt de siste årene. Det viser den siste omdømmemålingen som er gjennomført for Helse Sør-Øst. I målingen skårer sykehuset høyt på tillit, fornøydhet og pasientbehandling.

Målingen er gjennomført i mars og april, og koronasituasjonen har helt sikkert påvirket resultatene.
– At vi styrker omdømmet vårt i en usikker tid, viser at innbyggerne i Telemark stoler på oss i krisetider, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

På en skala fra 0 til 100 får sykehuset 75 poeng under «tiltro til å få nødvendig behandling». Dette tallet har aldri vært høyere. Det samme gjelder resultatet for «tilfredshet med det samlede sykehustilbudet».
– Målet vårt er å være et attraktivt sykehus, og dette er spesielt viktig når stadig flere pasienter kan velge behandlingssted. Da er fornøydhet avgjørende, sier Rønning.

Under en påstand om at «sykehuset yter god pasientbehandling», får Sykehuset Telemark 82 poeng. Det er fem poeng mer enn året før.
Aldri før har så mange telemarkinger ment at sykehuset nyter stor tillit blant folk.

Inntrykket av Helse Sør-Øst har også blitt mye bedre de siste fem årene. I Telemark har dette styrket seg fra 56 til 68 poeng.