HELSENORGE

Sykehuset Telemark satser mer på forskning

Sykehuset Telemark satser stadig mer på forskning. Mange av prosjektene har høy vitenskapelig kvalitet, og mye av forskningen bidrar også til å sette Sykehuset Telemark på kartet.

I år er det blant annet bevilget ekstra ressurser til å forske på langtidsplager og utvikling av immunitet hos de som har hatt korona. Det er også bevilget midler til to landsomfattende studier som skal ledes av Sykehuset Telemark. 

Den ene studien skal tilrettelegge for persontilpasset behandling ved å kartlegge genetiske årsaker til Amytrofisk lateral sklerose (ALS). Den andre skal etterprøve standard smertebehandling ved å undersøke om det er noen tilleggseffekter av å gi paracetamol sammen med morfin til pasienter som har kreft.

–  Disse landsomfattende prosjektene vil bidra til å sette forskningen ved Sykehuset Telemark på kartet, sier forskningssjef Hege Kersten. Hun viser til at det i år også er bevilget forskningspenger til flere prosjekter innenfor barn og unges helse; et av sykehusets medisinske satsningsområder.

Mange nye prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet, ga rekordstor tildeling i år. 
Det er grunnen til at forskningssjef Hege Kersten er spesielt fornøyd:  

– Systematisk arbeid over tid har økt kvaliteten på forskningsprosjektene som nå settes i gang ved Sykehuset Telemark. Dette har ført til en betydelig økning av ressurser til forskning i 2021. Det   åpner for at vi kan starte flere nye forskningsprosjekter. I tillegg har vi fått fire nye universitetsstillinger som styrker samarbeidet med utdanningsinstitusjonene. Det bidrar til at vi får et større forskningsmiljø, som så bidrar til økt rekruttering av dyktige fagfolk til Sykehuset Telemark, fastslår Kersten.

Nylig fikk hun gleden av å dele ut ti doktorgrads- og tre forskerstipend.  
– Klinisk nytteverdi er viktig når vi vurderer forskningsprosjektene. Forskningsaktiviteten ved sykehuset skal bidra til å videreutvikle spesialistfunksjonene våre. Her presiserer Kersten at sykehuset skal drive praksisnær klinisk forskning.
– Det er naturlig når de fleste forskerne samtidig jobber med pasientbehandling. Her legges det til rette for at forskningsresultatene skal tas i bruk i det kliniske arbeidet. Det bidrar til et   bedre behandlingstilbud for pasientene, understreker forskningssjefen.