Helsenorge

Sykehuset Telemark takker kommunene

Sykehuset Telemark takker kommunene for godt samarbeid under den pågående koronapandemien. – Kommunene i Telemark gjør en meget god jobb, og den tette dialogen gjør det enklere å håndtere situasjonen, sier samhandlingsansvarlig Frank Hvaal.

Han forteller at kommunene og sykehuset har jevnlige videomøter for å drøfte status og utfordringer. – Kommunene har lagt gode planer og gjennomført mange kloke tiltak. Det er også mange eksempler på at flere kommuner samarbeider godt på tvers av grensene i denne krevende situasjonen, sier Hvaal.

– Vi er forberedt på å komme i en situasjon hvor både kommunene og vi må behandle langt flere covid-19-pasienter enn i dag, og da er det viktig å samarbeide godt, sier Hvaal.

For sykehuset er det viktig å være kjent med når kommunene har pasienter som kan bli innlagt. For kommunene er det viktig at sykehuset informerer dem før pasienter blir skrevet ut. – Dette har fungert godt hittil, og det sikrer pasientene god behandling, sier Hvaal.

Frank Hvaal synes det er gledelig at det har vært forholdsvis få alvorlig syke i Vestfold og Telemark hittil, og han er glad for at kommunene har klart å holde sykehjem og institusjoner fri for smitte. – Dette kan selvsagt endre seg, men jo mer bevisste vi er på smittevern, jo mindre er risikoen for utbrudd og flere alvorlig syke, sier Hvaal.

Kommunene i Telemark varierer i størrelse, og de har også ulike utfordringer. Men Frank Hvaal er opptatt av sykehuset skal bistå og ha god dialog med alle. – Hvis sykehuset kan hjelpe kommunene på en best mulig måte, vil det være en fordel for både kommuner og sykehus – og ikke minst pasientene, sier Hvaal.