Sykehuset tenker på miljøet

Sykehuset Telemark har satt seg konkrete og ambisiøse miljømål. – Vi er en stor aktør med mange ansatte, og det er viktig at vi tar hensyn til miljøet i alt vi gjør, sier fagdirektør Halfrid Waage.

 

Et sykehus forbruker mye energi, gjør store innkjøp, forbruker mye materiell og kjemikalier, og produserer mye avfall.
– Det betyr at det pålegger sykehuset et ansvar å bidra til å ta vare på miljø, sier Waage.
Sykehuset Telemark har fem satsingsområder innenfor miljøarbeidet. Vi skal redusere bruken av bredspektrede antibiotika og avfallsstoffer, vi skal øke kompetansen for energisparing, vi skal bli flinkere til å sortere avfall og vi skal redusere CO2-utslippene og bruken av papir.

– Vi er godt på vei, og vi merker en økt bevissthet blant ansatte, sier helse- miljø- og sikkerhetsleder Umer Hussain.
Han forteller at sykehuset skal ha en holdningskampanje blant ansatte de to neste ukene.
– Da vil vi blant annet fokusere på hva den enkelte kan bidra med for å redusere energiforbruket, og vi skal øke bevisstheten om bruken av papir og håndtering av avfall, sier Hussain.

Sykehuset Telemark er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette er en standard som stiller krav til systematisk miljøarbeid, innkjøp og kontinuerlig forbedring. I tillegg er sykehuset en del av det nasjonale miljø- og klimaprosjektet «Grønt sykehus».