HELSENORGE

Sykehuset tilbyr fedmeoperasjoner

I november starter Sykehuset Telemark opp med et kirurgisk tilbud til overvektige pasienter. – Dette er et tilbud som mange pasienter har etterspurt, og vi håper å kunne operere mellom 50 og 70 pasienter i året ved Sykehuset Telemark, sier overlege ved gastrokirurgisk seksjon, Thor Erik Holm.

Telemark er ett av få fylker i landet som ikke har hatt et eget tilbud om bariatrisk kirurgi, derfor har pasienter ofte blitt henvist til andre fylker med lang ventetid. – Med tanke på befolkningsgrunnlag og antall personer med fedme er det et klart behov for dette i Telemark, sier Thor Erik Holm. Han sier at det trolig er om lag 20.000 personer i fylket som sliter med fedme, det vil si at de har en BMI på over 30.

Pasienter som kan være aktuelle for operasjon, har som regel først vært behandlet ved Seksjon for sykelig overvekt på Nordagutu. – De pasientene som ikke klarer å nå målene sine med en systematisk livsstilsendring, og som tilfredsstiller de nasjonale kriteriene for bariatrisk kirurgi, vil kunne vurderes for operativ behandling, sier Holm.

Han forteller at Sykehuset Telemark vil tilby to typer bariatriske operasjoner, og at det på sikt er meningen å ta i bruk den planlagte nye roboten hvis det er behov for supplerende operasjon.

– Dette er en god nyhet for mange pasienter i Telemark, og ikke minst til pasienter med type 2 diabetes, sier Holm. Kirurgi har vist seg å ha en meget god effekt på type 2 diabetes sammenlignet med medisinsk behandling, og over halvparten av de overvektige pasientene blir friske. I tillegg er vektnedgangen gunstig for blant annet kolesterolverdier, blodtrykk, astma og kreftrisiko.

– Det er utvilsomt at dette er et inngrep hvor vi får mye folkehelse for pengene, sier Thor Erik Holm.
Sykehuset Telemark tilbyr fra før postbariatrisk kirurgi – det vil si operasjoner hvor pasientene får fjernet overflødig hud. – Ved at vi også får et tilbud innen fedmekirurgi, gjør at vi kan gi pasientene et mer helthetlig tilbud, sier Holm.

Les mer om behandlingstilbudet fedme hos voksne.