HELSENORGE

Sykehusets julegave går til vaksiner i u-land

Sykehuset Telemark gir årets julegave til UNICEF. Pengene skal øremerkes covid-19-vaksinering av mennesker i utviklingsland. – Som sykehus er vi opptatt av at så mange som mulig får tatt vaksinen, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

De siste årene har Sykehuset Telemark gitt en gave til en humanitær organisasjon. I år har sykehuset valgt å gi 100 000 kroner til UNICEF og deres arbeid for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av covid-19-vaksinen.

– Når vi opplever kriser, er det lett å miste perspektivet. Vi må ikke glemme at de fleste land i verden er rammet mye hardere av koronaviruset enn det vi er, og konsekvensene for dem er mye større, sier Rønning.

Han oppfordrer også andre til å støtte arbeidet med å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av vaksinen. – Under en pandemi blir det mye fokus på kommune- og landegrenser, men når vi skal bekjempe den, må vi gjøre det på tvers av grenser, sier sykehusdirektøren.

UNICEF er tildelt rollen som anskaffer og distributør av vaksine til 92 lav- og middelinntektsland. Dette skjer gjennom satsingen Covax.
Covax er et vaksinesamarbeid som skal sørge for at store deler av verden får tilgang på vaksiner med en gang en vaksine er klar.

– Det er et paradoks at de landene i verden som er best rustet til å håndtere koronaviruset, kjemper om å vaksinere sine innbyggere først. Mens de mest sårbare landene, hvor behovet for vaksine er størst, må vente på sine vaksinedoser.

– Vi håper at vårt lille bidrag kan hjelpe UNICEF til å sikre en mer rettferdig fordeling av vaksine, sier Rønning.