HELSENORGE

Tar de nyfødtes smerte på alvor

Små barn klarer ikke å si i fra med ord når de opplever smerte. Derfor er de ansatte ved nyfødt intensiv ved Sykehuset Telemark svært opptatt av å observere og vurdere eventuell smerte hos nyfødte. – Dette har vi jobbet bevisst med i nærmere 15 år, sier rådgiver og doktorgradsstipendiat Randi Dovland Andersen.

Dovland Andersen har nylig bidratt til en stor europeisk studie som blant annet har sett på bruk av smertevurderingsskalaer for å vurdere pågående smerter hos nyfødte. I studien undersøkte forskerne hvordan nesten 7.000 nyfødte fra 242 nyfødt intensivavdelinger i 18 europeiske land ble fulgt opp de første fire ukene etter fødsel.

Resultatene viser blant annet at smertevurderingsskalaer blir brukt i liten grad. Under en tredel av barna fikk vurdert smerten systematisk, og hos kun en tidel ble smerten vurdert daglig.
– Dette er nedslående og øker risikoen for at smerter hos syke og for tidlig fødte nyfødte ikke blir oppdaget og behandlet. Mange barn lider unødvendig, og ubehandlede smerter i nyfødtperioden gir negative konsekvenser for barna både på kort og lang sikt, sier Dovland Andersen.

Hun forteller smerten forbruker energi som barna trenger for å vokse og bli friske. – Vi vet også at mye smerter i nyfødtperioden gir endringer i nervesystemet og kan endre hvordan barna reagerer på stress og smerter senere i livet, sier Dovland Andersen.

Ved Sykehuset Telemark startet de ansatte med systematisk vurdering av pågående smerter allerede tidlig på 2000-tallet, langt tidligere enn mange andre sykehus. Resultatene fra den europeiske studien viser hvor viktig det er med systematisk og bevisst arbeid knyttet til dette.

– I studien så vi at de sykehusene som har retningslinjer vurderer pågående smerte i langt større grad enn de sykehusene som ikke har retningslinjer. Samtidig så vi hvor viktig det var at sykehusene hadde sykepleiere med et spesielt ansvar for å fremme smertebehandling, sier Dovland Andersen.

Hun mener at den europeiske studien viser behov for økt oppmerksomhet på langvarige og pågående smerter hos nyfødte i både klinisk praksis, forskning og retningslinjer.

– Forebygging, identifisering og behandling av smerte er sentralt på vår nyfødtavdeling, sier nyfødtsykepleier Mari-Ann Grønnerød Revhaug. Hun sier at sykepleierne må ha kunnskap om hvordan nyfødte og premature utrykker smerte, og bruk av smerteskalaer er et viktig hjelpemiddel for å identifisere smerter hos disse barna.

– På nyfødt i Skien bruker vi EDIN-skalaen, og pleierne føler seg trygge i bruk av denne, fordi vi har innarbeidet gode rutiner og fordi vi bruker den på de fleste barna i avdelingen, sier Grønnerød Revhaug. Hun forteller at bruken av slike skalaer sikrer barna riktig behandling.

Også foreldre bør være oppmerksomme på eventuelle smerter hos små barn, og det finnes flere ting de kan gjøre for å lindre smerte hos nyfødte. Derfor oppfordrer Randi Dovland Andersen foreldre til å se videoen "The Power of a Parent's Touch" som hun har laget norsk undertekst til. – Alle råd som blir gitt i denne filmen er kunnskapsbasert og forankret i den nyeste forskningen på feltet, sier Dovland Andersen.