HELSENORGE

Tar gjerne imot flere pasienter

Geriatrisk poliklinikk ved sykehuset har fått økt kapasitet og ønsker å ta imot flere pasienter for utredning og behandling. 

– Vi utreder og behandler eldre pasienter med hukommelsesproblemer. Det kan være pasienter med nylig oppståtte problemer eller pasienter med kjent kognitiv svikt, sier geriater Ahmad Al-Fattal. Han sier det er en fordel om pasienten er innstilt på en slik utredning, og det er viktig at henvisende lege informerer pasienten og eventuelle pårørende før henvisning.

Poliklinikken tar også imot pasienter som har behov for oppfølging i en rolig fase etter delirium.
– I tillegg utreder vi pasienter etter fall og pasienter som får bivirkninger av legemidler, og vi følger opp pasienter som har startet med antidemensmidler, sier Al-Fattal.

Poliklinikken foretar dessuten førerkortvurdering hos eldre pasienter, som har fått påvist kognitive vansker under innleggelse.