HELSENORGE

Tar i bruk ny elektronisk ambulansejournal

Snart blir ny  elektronisk ambulansejournal innført i Telemark. – Det gir større trygghet for pasientene og mindre dobbeltarbeid for ambulansearbeiderne, sier stasjonsleder Henning Rulnes.


Ambulansestasjonene i Bø, Notodden og Rjukan er først ut med å ta den nye løsningen i bruk. 

Ambulansene har fått installert skriver og et trådløst nettbrett hvor alle vesentlige pasientdata og verdier blir registrert. Det gjelder blant annet vitale verdier som puls, blodtrykk og oksygenopptak. Disse dataene kan leses samtidig i akuttmottaket i Skien og på Notodden, og de kan leses hos de legevaktene som blir med på ordningen. 

Det betyr at de som skal motta pasienten kan være bedre forberedt. 
– Denne løsningen er bedre og tryggere for pasientene enn dagens journal løsning. Samtidig er det bra at vi slipper å føre opp data først på papir og deretter i en elektronisk journal, sier Henning Rulnes. 

Nettbrettet åpner for at ambulansearbeiderne også kan vise bilder, som for eksempel av en skadet pasient. Det gir nyttig informasjon om skadene, og på den måten kan ambulansepersonellet få råd fra en spesialist på sykehuset.

– Det er en trygghet både for oss og pasientene at vi kan få veiledning fra en lege med spesialkompetanse, sier Rulnes.

– Dette er en fremtidsrettet løsning som gir enda bedre pasientsikkerhet, potensiale for elektronisk samhandling og muligheter for å sammenligne driftsdata mellom helseforetakene i regionen. Tre sykehus har allerede innført den regionale løsningen, og i løpet av 2022 blir den innført i alle landets helseforetak Det sier Knut Inge B. Skoland som er avdelingsleder for prehospitale tjenester ved Sykehuset Telemark.