Tar i bruk videokonsultasjoner

Flere avdelinger ved sykehuset har tatt i bruk videokonsultasjon i behandlingen. Dette er blant annet et godt alternativ for barn og unge som har psykiske helseutfordringer. – Det å se et ansikt, er viktig i behandlingen, sier avdelingsleder Anne Kjendalen.

Lederen for Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Anne Kjendalen, synes det er fint å kunne tilby et behandlingstilbud som ikke bidrar til smittespredning.

Hun forteller at alle BUP-ene i Telemark har fått innføring i det nye verktøyet, og at om lag 80 ansatte skal lære seg å ta det i bruk.

Anne Kjendalen er opptatt av å nå fram til de unge som trenger hjelp.
– Til nå har vi brukt telefon når det har vært faglig forsvarlig, men videokonsultasjoner fungerer mye bedre når vi kan se hverandre, sier Kjendalen. Hun sier at barn og unge er vant til å bruke slike verktøy, og at noen også synes det er litt artig.

Hun presiserer at dette er et sikkert og godt verktøy, og at det er godkjent av helsemyndighetene.