HELSENORGE

Telemark får bedre tilbud til ruspasientene

Pasienter som sliter med rus og avhengighet får et bedre tilbud i Telemark i tiden som kommer. Det mener sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Han ønsker nå et tettere samarbeid mellom sykehuset og Borgestadklinikken.

Helse Sør-Øst har gitt fire private ideelle aktører tilbud om avtale innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette er Borgestadklinikken, Tyrilistiftelsen, Manifestsenteret og Skjelfoss psykiatriske senter.

– Vi er svært fornøyd med at Borgestadklinikken fortsetter som en sterk aktør på rusfeltet også i fremtiden, sier Tom Helge Rønning. Han forteller at Sykehuset Telemark ønsker å legge til rette for et tett samarbeid med Borgestadklinikken i tida som kommer for å sikre et godt og helhetlig tilbud til pasientene.

Borgestadklinikken har i dag et tilbud til ruspasienter i Vennesla, Drammen og Skien. Det er tilbudet deres i Skien som nådde opp i anbudskonkurransen i Helse Sør-Øst.

– Dette viser at kvaliteten på tilbudet ved Borgestadklinikken i Skien er meget godt, og at Helse Sør-Øst har vektlagt den kompetansen som finnes i Telemark, sier Rønning. Han synes det er spesielt gledelig at Borgestadklinikken skal fortsette med behandlingen av gravide rusmisbrukere og tilbudet til familier som sliter med rus og avhengighet.

Den totale rammen for anskaffelsen i Helse Sør-Øst er på 257 millioner kroner, en økning på 21 millioner kroner fra dagens nivå. Dette omfatter kjøp av 100 døgnplasser i Skien, Hobøl, Røyken og Arendal, og mer enn 5000 polikliniske konsultasjoner i Skien. I tillegg etablerer Sykehuset Telemark en avrusningsseksjon med ti plasser.

– Vi er godt i gang med å legge til rette for oppstart av avrusningstilbud ved sykehuset, sier Rønning. Han mener at avtalen med Helse Sør-Øst betyr at det samlede behandlingstilbudet til ruspasienter blir styrket i Telemark, og han ser fram til å drøfte hvordan sykehuset og Borgestadklinikken kan samarbeide enda bedre til det beste for pasientene.