Telemark har fått sju nye ambulanser

I løpet av et halvt år har ambulansetjenesten i Telemark skiftet ut sju biler. – Dette er en stor og viktig investering, og det betyr mye for beredskapen og pasientsikkerheten, sier leder for prehospital avdeling ved Sykehuset Telemark, Knut Inge B. Skoland.

I fjor fikk Kragerø skiftet ut sin utrykningsbil, og sist høst fikk både Rjukan og Notodden nye ambulanser.  Rett før påske kom det fire nye biler til Skien, Porsgrunn og Notodden.

– Dette er biler som kjøres døgnet rundt, 365 dager i året, og slitasjen er stor. Derfor er det flott at vi skifter ut en så stor andel av ambulanseparken, sier Ottar Høgli som er stasjonssjef i Skien.

De nye bilene har moderne utstyr og elektriske bårer.