Telt for sortering av pasienter

Det er satt opp et triagetelt utenfor akuttmottaket. Det skal brukes til å sortere pasienter ut fra smitterisiko.

​En rekke andre sykehus har også satt opp slike telt i å redusere risikoen for smittespredning.
Pasienter med traume, hjertestans, slag og annen kritiske sykdom skal ikke innom triageteltet.