Tettere samarbeid gir bedre kreftbehandling

Sykehuset Telemark har gjennom flere år hatt gode resultater på pakkeforløp. Hittil i år er 85 prosent gjennomført innen normert tid. Dette er høyere enn både målet og landsgjennomsnittet.

Publisert 25.04.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Foran fra venstre: Thomas Nees overlege lunge, Einas Nooh, overlege radiologi Bak fra venstre: Ellen Kristin Myklebust onkolog,
Foran fra venstre: Thomas Nees overlege lunge, Einas Nooh, overlege radiologi Bak fra venstre: Ellen Kristin Myklebust onkolog, Juiljana Ilieski onkolog

​Kreftpasienter er ofte avhengig av flere sykehus under utreding og behandling. Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider nå tettere enn tidligere, og det fører til bedre pasientforløp.​

Fagdirektør Halfrid Waage forteller at  Sykehuset Telemark  har kreftbehandling som et strategisk viktig satsingsområde. Foretaket har også opprettet et eget fagråd for kreft, som arbeider med kvalitet og forbedring. 

Waage innrømmer at det har vært utfordringer ved noen diagnosegrupper. 
– Dette gjelder primært de områdene hvor pasientene er avhengig av utredning og behandling ved flere helseforetak. Da har vi opplevd at det lett kan oppstå «propper i systemet», sier Waage.

Sykehuset har jobbet mye med å forbedre prosesser og fjerne flaskehalser internt. Det har ført til bedre logistikk og bedre samarbeid med diagnostiske avdelinger. Waage forklarer at det også har blitt mye bedre samarbeidsrutiner blant annet med kreftmiljøet ved Oslo universitetssykehus. 

– Vi opplever at Radiumhospitalet stiller flere ressurser til rådighet for lokalsykehusene, sier Waage. Hun nevner at Radiumhospitalet blant annet stiller to gynekologer og én radiolog til disposisjon for spørsmål fra lokalsykehusene til fast tid hver uke. 
Dialogen mellom sykehusene er også blitt bedre etter at det ble enklere å gjennomføre videomøter. 

– Helseforetakene våre prioriterer kreftbehandling høyt, og sykehusene har jevnt over gode resultater på de ulike pakkeforløpene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. ​Han forteller at enkelte sykehus har hatt utfordringer med å gjennomføre behandling innen de oppgitte forløpstidene, men sier at det jobbes systematisk med dette flere steder. 
– Det er gledelig å se viljen til å arbeide med kvalitet og forbedring på dette området, sier Frich.​

Dialogen mellom sykehusene er også blitt bedre etter at det ble enklere å gjennomføre videomøter. 
– Digitale multidisiplinære teammøter er en viktig arena for effektiv oppfølging av pasientene, sier Jan Frich.​