HELSENORGE

Tidlig hudkontakt etter keisersnitt

Flere nyfødte skal sikres hudkontakt med mor etter keisersnitt. Jordmødre og barnepleiere ved sykehuset har laget retningslinjer for hvordan kontakten skal ivaretas. Målet er minst én times hudkontakt mellom mor og barn etter et keisersnitt.

​Jordmødrene og barnepleierne har blant annet samarbeidet med ansatte på operasjon, anestesi og intensiv i prosjektet «Tidlig hudkontakt etter keisersnitt».
Forskning har vist at tidlig hudkontakt er viktig for tilknytningen mellom mor og barn. Når den nyfødte blir lagt til mors bryst, vet vi at både gape- og sugerefleksen stimuleres hos barnet. Det blir ofte mindre gråt og mindre stress ved hud mot hudkontakt. Overgangen til et liv utenfor livmoren går lettere, barnet holder bedre på temperaturen og blodsukkeret holder seg mer stabilt.

– For mor er det dokumentert at tidlig hud-mot-hud-kontakt fører til mindre blødning, mer stabilt blodtrykk og en opplevelse av mindre smerte, sier fagjordmødrene Lena Aarrestad Berg og Line Nystrand. De forteller at mødre som er tilbudt hudkontakt med barnet skårer lavere på depresjonsskalaer etter fødselen.  – Hudkontakt fremmer også tidlig ammestart og melkeproduksjon hos mor, sier Line Nystrand.

Lena Aarrestad Berg forteller at det til nå har vært praktisert hudkontakt mellom mor og barn etter keisersnitt, men ikke uforstyrret i minst én time.