HELSENORGE

Tilbud om kreftbehandling i Vest-Telemark

Nå får kreftpasienter i Vest-Telemark tilbud om mer behandling nærmer bostedet sitt. Det nye tilbudet er lagt til Tokke helsesenter, og det er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og kommunene Tokke og Vinje.

– For pasientene betyr dette kortere reisevei og mindre belastning, sier samhandlingskoordinator i Vest-Telemark, Kari Gro Espeland. Hun forteller at behandlingen vil følge de samme kravene til kvalitet som sykehuset følger. –

Kreftbehandlingen blir avtalt i møte med legene ved sykehuset, og første behandlingen vil bli gitt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark, sier Espeland.

Ved Tokke helsesenter vil det blant annet være et tilbud om cellegiftbehandling og blodoverføring.

– Vi er imponert over den faglige kompetansen og engasjementet til de lokale kreftsykepleierne i Tokke og Vinje, sier leder ved Avdeling for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset Telemark, Anne Augestad Larsen.

Behandlingen blir gitt på tirsdager og onsdager, og aktuelle prøver vil bli tatt sammen med behandlingen eller på legekontoret der pasienten bor.
Selve behandlingen blir gitt av en sykepleier, og det vil alltid være en lege tilgjengelig under og etter behandling. Tokke helsesenter har satt av to rom til dette tilbudet.

Pasientene får samme rett til transport som ved behandling på Sykehuset Telemark.