HELSENORGE

Tilbud om palliasjon til barn og unge

Sykehuset Telemark tilbyr palliasjon til barn og unge opp til 18 år. Tilbudet skal sørge for at barn og ungdom får god oppfølging ved livstruende og livsbegrensende sykdommer. Familiene blir også fulgt opp.

Målet for behandlingen er best mulig livskvalitet for barnet og familien gjennom hele sykdomsforløpet, ikke bare hvis livet går mot slutten.

Behandlingen blir tilpasset barnets og familiens ønsker og behov, så langt det er mulig og forsvarlig. Både lindring av fysiske plager og hjelp med psykiske symptomer er del av behandlingen. I tillegg blir det tatt tak i sosiale eller eksistensielle utfordringer som oppstår som følge av sykdommen.

Teamet som jobber med barnepalliasjon er tverrfaglig sammensatt og består blant annet av barnelege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut og sosionom. Teamet samarbeider med palliativ enhet, smertepoliklinikken, klinisk etikk-komité, ernæringsfysiolog, prest, fysioterapeut og andre aktuelle fagpersoner ved sykehuset.

Det palliative teamet skal kunne bistå familier selv om barnet eller ungdommen ikke er innlagt på sykehuset. Det kan blant annet skje i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Teamet skal også bidra med å spre kunnskap og dele erfaring om barnepalliasjon med annet helsepersonell på sykehuset og med kommunene i Telemark.