HELSENORGE

Tilbyr behandling av angst og depresjon på nett

Sykehuset Telemark innfører terapeutveiledet behandling for psykiske problemer på nettet. – E-mestring gir like god effekt som vanlig oppmøteterapi, sier DPS-leder Espen Halvorsen.

Psykologspesialist Marte Bjørn Olsen og prosjektleder/psykologspesialist Lars Erik Eide Johansen
Psykologspesialist Marte Bjørn Olsen og prosjektleder/psykologspesialist Lars Erik Eide Johansen

​Den første pasienten startet med nett-terapi 14. februar 2022. Hittil har elleve pasienter begynt på opplegget, som altså varer i 14 uker. I første omgang blir det tilbud om behandling for depresjon, panikklidelse og sosial angst.

– E-mestring er et supplement til vanlig terapeutisk behandling, og tilbudet gir pasientene større valgfrihet. For de rette pasientene kan det bli en foretrukket behandling, sier avdelingsleder Espen Halvorsen.

I dag ligger mye til rette fordi mange er vant til å bruke internett i hverdagen.  I Helse Bergen har de gode erfaringer med e-mestring siden 2014.  Mye forskning har dokumentert gode resultater, og beslutningsforum har godkjent metoden faglig. Også nasjonale myndigheter og Helse Sør-Øst ønsker e-mestring som et nytt tilbud. 

Ved Sykehuset Telemark har psykologspesialist Lars Erik Eide Johansen blitt prosjektleder for innføringen.  

– For pasienter som er motivert for å jobbe strukturert kan e-mestring gi vel så god effekt som vanlig ansikt-til-ansikt-terapi. I tillegg kan e-mestring by på spennende faglige utfordringer for motiverte terapeuter, sier Eide Johansen. Han mener at e-terapi er en annerledes og spennende måte å jobbe på. 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling skal bygge opp et lite team av e-terapeuter, og de skal benytte de samme metodene som brukes i ansikt-til-ansikt-terapi.

​– Det positive er at pasientene kan arbeide med terapien når de har tid, og når det passer for dem. Da slipper de å ta fra fri fra jobb eller skole. Enda mer tid sparer de hvis de har lang reisevei til terapitimene, sier Eide Johansen. Han synes det er fint at det kommer et tilbud som er lettere tilgjengelig for pasientene i Telemark. 

Han mener også at metoden gjør at sykehuset kan behandle flere pasienter enn det gjør i dag, fordi e-terapeuter kan ha fra to til fire ganger så mange pasienter som ved vanlig oppmøteterapi. 

​Les mer om tilbudet på vår nettside: 

eMestring - Sykehuset Telemark (sthf.no)