HELSENORGE

Tilbyr behandling med donerte sædceller

Nå tilbyr Fertilitetsavdelingen Sør assistert befruktning som innebefatter sæddonasjon. Hittil har tolv pasienter blitt gravide ved hjelp av denne behandlingsmetoden.  

Fungerende avdelingsleder Astrid Helene Sydtveit, medisinsk faglig ansvarlig Hans Ivar og Anette Bergh, fagansvarlig på laborato
Fungerende avdelingsleder Astrid Helene Sydtveit, medisinsk faglig ansvarlig Hans Ivar og Anette Bergh, fagansvarlig på laboratoriet ved Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn .

​Fertilitetsavdelingen Sør i Porsgrunn er en spesialavdeling for utredning og behandling av ufrivillig barnløshet, inklusiv assistert befruktning. Nå har klinikken også et program som omfatter sæddonasjon.

─ Dette har vi ikke hatt her tidligere. Med et behandlingsprogram kan vi hjelpe enda flere ufrivillige barnløse enn før og har nå et mer komplett tilbud,  forteller fungerende avdelingsleder Astrid Helene Sydtveit.  

Avdelingen  hadde sin første pasient  til slik behandliing  i desember 2021. Per dags dato har tolv pasienter blitt gravide ved bruk av donerte sædceller i avdelingen. 

Vi importerer sædcellene fra Danmark og rekrutterer ikke egne sæddonorer til avdelingen i Porsgrunn. På sikt skal vi samarbeide med Oslo Universitetssykehus om bruk av donorceller derfra forklarer Hans Ivar Hanevik, medisinsk faglig ansvarlig ved fertilitetsavdelingen. ​