HELSENORGE

Tilbyr sexologisk rådgivning

Fra og med neste uke tilbyr kirurgisk klinikk sexologisk rådgivning til sine pasienter. Dette er et supplement til dagens tilbud ved sykehuset. Klinikken er blant de første i landet som får en slik tjeneste.
Det er Jeanette Venås Engebretsen som får ansvaret for det nye tilbudet. Hun er jordmor ved føde- og barselavdelingen, og har nylig gjennomført et toårig studium i sexologi.

Den sexologiske rådgivningstjenesten blir et poliklinisk tilbud i Porsgrunn. Tilbudet vil være åpent to dager i uka.

– I helsetjenesten har vi først og fremst fokusert på den fysiske og psykiske helsen, men vi vet at den seksuelle helsen kan ha like stor påvirkning på livet vårt. Derfor synes jeg det er flott at kirurgisk klinikk velger å satse på dette området, sier Jeanette Venås Engebretsen.

Alle som har et fysisk problem som kan ha betydning for den seksuelle helsen, kan henvises til den nye sexologen. Det kan for eksempel være kvinner med gynekologisk kreft og smerteproblemer, eller menn med prostata- og ereksjonsproblemer. Det kan også være kvinner som har fått fødselsskader, eller fødende som har vært utsatt for overgrep.

Fra før er sexolog Beate Alstad ansatt ved DPS Notodden. De to sexologene på sykehuset har allerede innledet et samarbeid for å hjelpe flest mulig pasienter med den seksuelle delen av helsen.

Både leger ved Sykehuset Telemark og fastleger kan henvise pasienter til sexologisk rådgivning ved kirurgisk klinikk.