HELSENORGE

To ansatte ved alderspsykiatrisk seksjon er smittet

Ved Seksjon for alderspsykiatri er det påvist covid-19 hos to ansatte. Det ble foretatt omfattende testing av ansatte og pasienter etter det første smittetilfellet.

Den første ansatte fikk påvist smitte torsdag kveld. Det ble iverksatt testing av ansatte og pasienter, og én ansatt som hadde vært på jobb sammen med den smittede, fikk påvist smitte sent fredag kveld.

Testene fra de andre ansatte og pasientene er negative.

Sykehuset Telemark vil fortsette med smittesporing og testing i dag, og berørte kommuner er informert.

Det er ingen pasienter som har blitt utskrevet de siste dagene, og pasienter vil ikke bli skrevet ut før situasjonen er avklart. Seksjonen vil heller ikke ta inn nye pasienter inntil videre, og det er innført besøksforbud.

Ved Seksjon for alderspsykiatri er en stor andel av ansatte og pasienter vaksinert.

Når det er to smittetilfeller ved samme seksjon, skal smitten defineres som et utbrudd. Dette er derfor varslet til Folkehelseinstituttet.

Sykehusets utbruddsgruppe ble raskt innkalt, og denne bistår seksjonen med håndteringen gjennom helgen.