To år med pandemi og ekstrainnsats

Pandemien har vart i to år og gitt omskiftelige rammebetingelser. Våre ansatte har lagt ned en betydelig ekstrainnsats for å yte helsehjelp og begrense smitte. Hvordan har pandemien påvirket oss?

Publisert 02.03.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Hovedinngang ved Sykehuset Telemark i Skien
Hovedinngang ved Sykehuset Telemark i Skien

​Det er krevende å stå under press over lang tid, og svært mange ansatte har vært både slitne og frustrerte til tider. Pandemien har gått i bølger og ført til stadige endringer i regler og rutiner. 

Vi har måttet finne nye måter å hilse på og vise hverandre omsorg på, uten fysisk kontakt. 

Samtidig har vi lært at gjennom samarbeid og fleksibilitet kan vi utrette mer enn vi kanskje trodde var mulig. Det har vært behov for å samarbeide på tvers av yrkesgrupper og etablerte strukturer, noe som flere påpeker har gitt dem ny kunnskap og innsikt. 

Her er to eksempler på hvordan ansatte ved Sykehuset Telemark har opplevd de siste to årene:  

Anne Karine Henriksen – portør, Sykehuset Telemark

Anne Karine Henriksen – portør, Sykehuset Telemark

Vi har ansvar for pasientflyt og forsyning av utstyr, mat og medisiner til hele sykehuset. 

Under pandemien hadde vi også ansvaret for vakthold og besøkskontroll ved hovedinngangene. Dette var tidvis krevende med pårørende som var sinte og frustrerte fordi de ikke fikk komme inn. Spesialt gjaldt det pårørende til fødende. 

Jeg synes også det var vanskelig å ikke kunne gi pasientene en klapp på skulderen eller en hånd å holde i på grunn av smittevernet. Jeg savnet dessuten å kunne gi en klem til medarbeidere som hadde trengt det. 

Det har vært krevende å følge smitteverntiltak og -rutiner under pandemien. De ble veldig fort endret.

Under pandemien har jeg lært veldig mye om smittevern og beredskapsplaner. Jeg så hvor raskt vi klarte å omstille oss, og jeg er imponert over hva vi kan få til når alle samarbeider.

Jeg er veldig takknemlig for å være frisk og for å ha en jobb under pandemien. 

Jeg tror vi har blitt flinkere til å sette pris på hverandre og de små hverdagstingene. 

Knut Clausen – snekker, Sykehuset Telemark

Knut Clausen – snekker, Sykehuset Telemark

Jeg er snekker med tilleggsoppgaver innen skilting, rommerking og nummerering.

Da koronaen kom i 2020, ble det iverksatt store byggendringer. Vi jobbet svært intensivt i fire til seks uker for å få endret og flyttet diverse funksjoner i byggene våre. Det var kort vei fra tanke til realisering. 

Vi bygde ny sengevask, sengeoppstillingsplass og sluser i ​pasientrommene. Vi bygde også et eget akuttmottak for ikke-koronapasienter.

Det har vært mange bestillinger og endringer på nye romnummer og navn, og skilt som viser hvor pasienter og pårørende skal gå.

Da vi bygde om, sto vi sammen med malere, rørleggere, elektrikere og andre for å løse oppgavene. Vi fikk hjelp fra renhold, oppvartning fra kjøkkenet, og vi hadde et godt samarbeid med klinikkene. 

Vi har kommet tettere på hverandre i krevende tider. Det ble et sterkt fellesskap som viste at ulike profesjoner jobber svært godt sammen. ​Se også nyhetssak på nettsiden til Helse Sør-Øst om saker fra andre sykehus