To nye smittet blant sykehusansatte

Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen.

Den ene ansatte jobber ved kreftpoliklinikken, mens den andre jobber i akuttmottak.

Sykehuset og aktuelle kommuner vil kartlegge hvem de ansatte har vært i kontakt med på jobb og i fritiden. Ingen av de ansatte har vært i utlandet.

De ansatte har forholdt seg lojalt til rådene fra helsemyndighetene og sykehusets bestemmelser.