HELSENORGE

Tok sin andre doktorgrad

Bjørn Logi Isfoss tok sin første doktorgrad på aggressiv blærekreft i 2014. Nå har han tatt sin doktorgrad nummer to, og det er det få leger i Norge som har gjort før ham.

Isfoss har tatt to doktorgrader

Isfoss har vært ansatt som overlege i patologi ved Sykehuset Telemark siden 2005, og han har i snitt publisert én artikkel i året i internasjonale tidsskrifter.

For et par uker siden tok han en ny doktorgrad. Da forsvarte den 60 år gamle islendingen sin doktorgrad nummer to ved Lunds universitet i Sverige.

Hans siste avhandling dreier seg om celler som normalt er til stede i kvinners bryst, men som enten mangler eller finnes i unormalt stort antall hos kvinner som har høyere risiko for kreft.

Da Isfoss begynte sitt arbeid fantes det kun ti kjente celletyper i bryst. Nå har han oppdaget ytterligere tre celler hvorav én er av stamcelletypen. Blant de nye cellene i normalt brystvev har avhandlingen beskrevet en bindevevsstamcelle og en vitamin a-bærende celle.

Forekomsten av slike celler ser ut til å henge sammen med kvinnenes hormonelle og genetiske risiko for å få brystkreft senere i livet. – Dette er basalforskning for å øke kunnskapen om menneskekroppen og sykdommer. Men på sikt kan denne kunnskapen få konkret nytteverdi innenfor kreftscreening, behandling av terapiresistent kreft og i forbindelse med oppbygging av nytt vev, sier legen med to doktorgrader.