HELSENORGE

Tre millioner til forskning på slagbehandling

Overlege Håkon Tobro har fått tre millioner kroner til forskning på slagbehandling. Forskningsmidlene skal brukes over flere år, og målet er at de skal bidra til en bedre slagbehandling i distriktene.

– Dette er veldig hyggelig, og disse midlene skal vi bruke til å kartlegge og forbedre slagbehandlingen ved mindre sykehus, sier Tobro. Han tror at denne forskningen også vil komme de største sykehusene til gode. Tobro har fått pengene fra de strategiske forskningsmidlene som Helse Sør-Øst bevilger til de sykehusene som ikke er universitetssykehus.

– Tildelingen er først og fremst en fjær i hatten til Håkon Tobro, men også et positivt signal til resten av fagmiljøet som jobber med slagbehandling ved sykehuset. Disse forskningsmidlene viser at vi blir satset på og at Sykehuset Telemark ligger langt fremme i behandlingen av slagpasienter, sier avdelingsleder Gro Aasland.

Det var hard konkurranse om forskningsmidlene fra Helse Sør-Øst, og til sammen var det 24 prosjekter som søkte om støtte. – At Sykehuset Telemark får tildelt disse midlene, er en anerkjennelse av forskningen vår, og det viser at den har stor betydning for pasienter som ikke bor i umiddelbar nærhet til universitetssykehusene, sier forskningssjef Hege Kersten.