Trener med simulator før de opererer

Leger som utdanner seg til å bli gynekologer får nå muligheten til å trene mer. Ved hjelp av en simulatorboks kan de øve på kikkhullsinngrep.

– Dette er noe vi virkelig ønsker å være med på. Derfor er vi glade for at ledelsen har vært så positiv, sier Solveig Thorarinsdottir. Hun er nylig ferdig med sin spesialisering og har tiltrådt som overlege ved sykehuset.

Seksjonsleder Stig Hill er overbevist om at mengdetrening og krav om sertifisering er en riktig vei å gå. Sykehuset Telemark ett av 32 norske sykehus som har kjøpt inn simulatorboks og innført krav om teoretisk og praktisk sertifisering.

Det er Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk (FUGO) som har tatt initiativet til kampanjen som de kaller «Boksen går».

– Dette blir et viktig ledd i utdanningen til legene våre, sier overlege Adrian Botea. Han mener at kikkhullskirurgi har mange fordeler som blant annet kortere liggetid og færre komplikasjoner.