Trenger du egentlig drosje?

Mange pasienter tror at de automatisk har krav på taxi når de skal reise til og fra sykehuset. Slik er det ikke. Det skal ligge helsemessige årsaker til grunn for å få drosjetransport.

Sykehuset Telemark bruker 60 millioner kroner i året på drosjetransport.
– Dette er en del av den samme potten som går til pasientbehandling, derfor er vi opptatt av å bruke pengene riktig, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. – Jo mer penger vi bruker på drosje, jo mindre penger kan vi bruke på behandling og utstyr, sier sykehusdirektøren.

Det er mange pasienter som ikke kommer seg til og fra sykehuset uten å bruke drosje, og de skal fortsatt få dette.
– Rettighetene og reglene er klare, og vi skal ikke lage problemer for de som trenger drosje, sier Tom Helge Rønning.

– Likevel vet vi at det er noen som tror at de automatisk får gratis drosje når de skal til og fra behandling, og det deres forventinger vi ønsker å justere. Det er ikke gitt at man har krav på drosje når det finnes et kollektivtilbud eller andre transportmuligheter, sier direktøren.

Han oppfordrer også fastleger og andre behandlere til å være bevisste når de vurderer å rekvirere drosje.
– Det er sykehusets penger de bruker, og da er det viktig at vi bruker pengene på dem som virkelig har behov, sier Rønning.

Sykehusdirektøren ønsker å drøfte praksisen med fastlegene i Telemark.
– Vi er blant de fylkene i landet som bruker mest penger på drosje til pasienter, og det er ingen grunn til å tro at innbyggerne i Telemark har mer behov for dette enn andre, sier Rønning.