HELSENORGE

Trening er god medisin

Det er opprettet et nytt tilbud på Nordagutu. «Trening som medisin» handler om høyintensiv trening innenfor trygge rammer, og tilbudet har fått svært gode tilbakemeldinger.

– Nå håper vi på flere henvisninger slik at flere pasienter kan få nytte av vårt tilbud, sier idrettspedagog Anngelica Terese Gjærum og seksjonsleder Marte Sletten Parkstad.


Behandlingstilbudet skal forbedre den fysiske kapasiteten, som vil føre til reduserte symptomer og minske risiko for alvorlig sykdom. Målet er at behandlingen skal virke forebyggende og bedre sykdomsbilde til pasientene slik at behovet for sykehusetopphold kan bli mindre.

Nordagutu har de siste årene tilbudt spesialisert behandling av sykelig overvekt. De har hatt fokus på livsstilsendring gjennom en kombinasjon av trening, kosthold og endringsprosess. Det skal de fortsette med, men nå inkluderer de også andre pasientgrupper. 

Den nye målgruppen er pasienter som har gjennomgått alvorlig sykdom og som kan ha nytte av å øke den fysiske kapasiteten. – Vi sikter oss inn mot pasienter med lungesykdom, hjertesykdom, nevrologiske sykdommer eller som har hatt slag. De får et nytt tilbud hvor vi fokuserer på trening som medisin, og hvor høyintensiv trening står sentralt. Det er godt dokumentert at trening er effektiv medisin ved en rekke forskjellige sykdommer. Modellen de bygger på er inspirert av Treningsklinikken i Trondheim som har god erfaring med høyintensiv trening for ulike pasientgrupper. Denne klinikken samarbeider tett med forskningsmiljøet ved NTNU.   

– Vi har et bredt spekter av aktiviteter i «treningsmenyen» vår. Alt fra toppturer i flott natur til trening med bruk av VR-teknologi, sier Anngelica Terese Gjærum. Hun forteller også om klassiske motbakkeintervaller hvor pulsen skal opp mot 85-95 prosent av maksimal hjertefrekvens. Under treningen observeres pulsen nøye ved hjelp av pulsklokker, som alle pasientene får til utlån under hele oppholdet. 
– På den måten kan vi sikre oss at pasientene trener med riktig belastning, sier Gjærum.

De ansatte er opptatt av å starte treningen forsiktig og øke belastningen gradvis etter den enkeltes form. 
– For mange som har gjennomgått hjerteinfarkt og annen alvorlig sykdom, er det avgjørende å komme i gang med slik trening innenfor trygge rammer, konstaterer Gjærum og Sletten Parkstad.

Målet er at pasientene skal få kunnskap og trygghet før de kan fortsette treningen på egenhånd når de kommer hjem. Forskning har vist veldig gode resultater av høyintensiv trening for de pasientgruppene vi sikter oss inn mot, sier Anngelica Terese Gjærum og Marte Sletten Parkstad

De er begge utdannet idrettspedagoger, og løfter fram Nordagutus tverrfaglige miljø som en styrke.
På Nordagutu jobber det blant annet sykepleiere, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog og legespesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. 

Foreløpig er tilbudet kun tilgjengelig for pasienter som er tilknyttet poliklinikker ved sykehuset, men over sommeren håper de også å rekruttere pasienter fra andre deler av landet.