Tron Simen Doksrød kåret til årets leder av Legeforeningen

– Tusen takk, det er en stor ære for meg å få denne prisen, og det er viktig for det miljøet jeg representerer, sa Tron Simen Doksrød da han mottok Legeforeningens lederpris 2022.

Publisert 03.06.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Tron Simen Doksrød med blomster og  pris sammen med prisutdeler fra Legeforeningen
Tron Simen Doksrød fikk lederprisen 2022 av Legeforeingen. FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Doksrød har siden 2012 vært avdelingsleder for Avdeling for anestesiologi og smertebehandling i Akutt- og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark. Under Legeforeningens landsstyremøte i Stavanger 31. mai mottok han Legeforeningens lederpris 2022. 

Betyr mye for sykehuset og fagmiljøet i Telemark

- Det betyr mye for meg, og jeg er helt sikker på at det betyr mye både for Sykehuset Telemark og spesielt for det fagmiljøet jeg kommer fra; anestesimiljøet i Telemark. Vi har jobbet målrettet over mange år for å komme dit vi er i dag, sa Doksrød til LEGE TV etter prisutdelingen. 

Lederprisen deles ut til en lege som er, eller nylig har vært leder og er medlem av Legeforeningen. Vedkommende skal over tid ha vist god vilje og evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse mot tydelige mål for virksomheten, utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten, bidratt til at ansatte er motiverte, tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten, samt bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold.

En mann og en kvinne som håndhilser

Leder med en fot i klinikken 

Under takketalen reflekterte Doksrød rundt lederskap, og sa en del om det å være leder med en fot i klinikken. 

- Jeg registerer at det, i hvert fall i spesialisthelsetjenesten, er vanligere og vanligere at man helt ned på seksjonsnivå blir det ofte hundre prosent ledelse som framdyrkes som den eneste rette vei. Personlig har jeg hatt veldig stor glede av det å ha klinikk ved siden av. Det gir meg veldig mye gratis i forhold til det å forstå hvordan organisasjonen fungerer og ikke minst i forhold til nettverk ned mot fagpersoner i de ulike miljøer. Det har vært viktig for meg, utdypet Doksrød til LEGE TV. 

Tydelig og omsorgsfull leder

Han beskrives i nominasjonen som en tydelig leder med klare visjoner for både avdelingen og sykehuset, og samtidig en aktiv kliniker med nærhet til pasientrettet virksomhet. Han har alltid en åpen dør for ansatte og andre samarbeidspartnere, er løsningsorientert og har en analytisk måte å tilnærme seg utfordringer på. Han er svært omsorgsfull overfor sine ansatte, men også tydelig når det gjelder muligheter, krav og forventinger.

I nominasjonen av Doksrød heter det også at han gjennom dialog og samhandling med andre avdelinger og klinikker har vist evne til å få til både godt samarbeid og gode resultater for egen avdeling og virksomheten som helhet. Avdelingen for anestesiologi har i mange år hatt et svært godt arbeidsmiljø og et lavt sykefravær.