Tryggere å være pasient på Notodden

Sykehuset på Notodden er styrket med nytt og avansert overvåkingsutstyr. – Dette gir bedre kontroll med tilstanden til pasientene våre, sier seksjonsleder Ingvild Christensen.

Lederen for akuttmottaket og overvåkingen på Notodden gleder seg over det nye utstyret til fem millioner kroner. – Vi er svært fornøyde, sier Ingvild Christensen.

Hun forteller at utstyret gjør det enklere for de ansatte å følge med på pasientenes blodtrykk, temperaturer, oksygenmetning og andre målinger – enten de ligger i akuttmottaket eller i overvåkingen.

Ved hjelp av en liten transportabel monitor, kan pasienten også overvåkes hvis de må flyttes mellom ulike steder på sykehuset. – Det er veldig bra for pasientsikkerheten, sier Christensen.

– Det nye utstyret er lett å forstå, og det er mer brukervennlig enn det vi hadde tidligere, sier intensivsykepleier Berit Kvarø Unhammer.

Sykehuset på Notodden har nå det mest moderne overvåkningsutstyret som finnes på markedet.