Helsenorge

Tryggere transport for respiratorpasienter

Intensivsykepleierne ved Sykehuset Telemark trener på å frakte respiratorpasienter i ambulanse. – Det er fint å trene realistisk, sier intensivsykepleier Vera Kleppe. Treningen er et samarbeid mellom intensivavdelingen, ambulansetjenesten og simuleringssenteret.

Når pasienter ligger tungt medisinert, og må ha mekanisk hjelp til å puste, er det mye å passe på for intensivsykepleieren under transporten. Da er det viktig å være trent for å trygge respiratorpasienten under bilturen.

– Det er første gang vi øver på å transportere en stabil respiratorpasient i en ambulanse i fart. Vi trener på å håndtere utstyr og ha god kommunikasjon med ambulansearbeiderne. Det er stort ansvar for en intensivsykepleier, sier fagutviklingssykepleier Anette Rolff.

På simuleringsøvelsen i forrige uke var det først teoretisk briefing. Deretter var det praktisk trening med realistiske utfordringer under en ambulansetur. Et viktig moment under øvelsen var at deltakerne evaluerte det de hadde gjort og fikk diskutere innsatsen sin etterpå.