HELSENORGE

Utbrudd av harepest i Telemark

Sykehuset Telemark har påvist smitte av harepest hos to pasienter den siste tiden. Overlege Hilde Skudal advarer folk mot å drikke vann fra elver og små innsjøer, og sier det er viktig å unngå kontakt med døde smågnagere, som mus, lemen og harer.

– Begge personene som ble smittet av harepest er typiske friluftsmennesker, og vi mistenker at de har blitt smittet av infisert vann eller via muselort, sier Hilde Skudal. Hun forteller at det ikke skal så mange bakterier til før man blir smittet.

Harepest starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Det tar som regel mellom tre til fem dager fra man blir smittet til symptomene viser seg, men det kan også ta lengre tid før sykdommen slår ut.

– Som regel har vi ikke harepest i tankene når vi får influensasymptomer, men siden vi vet at det er utbrudd av harepest i øvre deler av fylket, bør leger og andre vurdere muligheten for slik smitte, sier Skudal.

Hun oppfordrer også hytteeiere til å være sikre på at vannet i brønner er rent før det drikkes, og sier at gammel muselort bør fjernes med fuktig klut.

Fra før er det registrert utbrudd av harepest i nordre Buskerud, Agder og indre Sogn.

Harepest smitter ikke mellom mennesker.

Råd og tiltak

  • Ikke drikk vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte. 
  • Brønn må sikres slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke skal kunne trenge inn. 
  • Tett alle hull og andre muligheter for at mus og lemen kan trenge inn i brønn eller oppkomme.
  • Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet. 
  • Unngå kontakt med syke eller døde harer eller smågnagere. 
  • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring. 
  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

(Helsenorge.no)