HELSENORGE

Utbrudd av skabb på Notodden

Flere ansatte på Notodden sykehus har symptomer på smitte av skabb. Medisinsk avdeling på sykehuset har midlertidig inntaksstopp fram til nødvendig renhold og sanering er gjennomført.

Det er flere ansatte ved sykehuset som har hatt symptomer på skabbsmitte, og de ansatte får behandling mot skabb. Det er mistanke om at én pasient er smittet, og denne pasienten er isolert.

Berørte kommuner er informert, og det pågår for tiden en kartlegging av mulig smittekilde.

All planlagt behandling går som normalt, og alle pasienter skal møte til avtalt time

Det er flere steder i landet som har hatt utbrudd av skabb den siste tiden. Skabb er en hudinfeksjon som overføres mellom mennesker, vanligvis ved hudkontakt. Midden bor bare på mennesker, men kan overleve i sengetøy, håndklær og klær i noen dager.

Skabb gir ofte sterk kløe fordi kroppen reagerer med en allergisk reaksjon på midden. Det tar som regel mellom tre til seks uker før kløen oppstår.

Utslettene ser ut som små innsektstikk eller småsår. Dersom du klør på utslettet, kan du få skorpebelagte sår. Voksne får som oftest bare utslett på noen få steder, mens barn kan få utslett over større deler av kroppen. Kløen er verst om natten.

Dersom du tror du har skabb, bør du oppsøke fastlegen for undersøkelse. Har du skabb, trenger du behandling som kan drepe midden.